• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Allévägen 1-12, Laholm, Laholm

Allévägen 1-12. Är nu åtgärdad!

Efter åtgärden kan vatten till en början vara missfärgat och lite grumligt. Detta bör kunna åtgärdas genom att spola med kallt vatten i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se