Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Jag bor växelvis hos mina föräldrar och behöver skolskjuts från båda adresserna. Får jag det?

Elever kan ansöka om skolskjuts från båda adresserna. Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts från båda adresserna när elever bor växelvis hos sina föräldrar inom Halmstads kommun. Ansökan gäller för ett läsår i taget. Därför måste en ny ansökan göras när eleven börjar ett nytt läsår i skolan. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende:

  • Det växelvisa boendet ska vara ett varaktigt boende och ett fast arrangemang/avtal så att eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Skolskjutsen sker enligt ett i förväg angivet och regelbundet schema.
  • Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela om boendet/avtalet ändras.
  • Behovet avgör om skolskjuts ordnas. Om t ex avståndet mellan hem och skola är för kort för att få skolskjuts eller föräldern passerar skolan på väg till arbetet beviljas inte skolskjuts.
  • Eleven ska vara skolpliktig, det vill säga gå i årskurs F-9.
  • För elever mellan 6-16 år eller i skolår F-9 erbjuds årskort för växelvis boende med linjebuss, alternativt motsvarande ersättning för självskjuts.
  • Erbjudandet om skolskjuts gäller enbart inom kommunens gränser.

Du måste också uppfylla övriga regler och villkor för skolskjuts som till exempel särskilda avstånd, villkor för rätt till skolskjuts, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.