För dig som inte går på gymnasiet

Har du hoppat av gymnasiet, eller aldrig börjat? Har du gått ut gymnasiet, men saknar gymnasieexamen? Du vill komma igång, men vet inte med vad och hur? Du kan få hjälp med att börja studera igen, komma igång med att söka jobb eller få stöd att hitta en meningsfull sysselsättning.

Vad kan jag få för hjälp?

Du som är under 20 år och inte går i gymnasiet, eller du som avslutat gymnasiet utan examen omfattas av något som kallas kommunernas aktivitetsansvar, (KAA). Detta innebär att du har rätt till stöd och hjälp med att börja studera eller hitta annan meningsfull sysselsättning. Tillsammans tittar vi på olika möjligheter utifrån dina förutsättningar. Du får hjälp med att komma igång och hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig. Vi erbjuder olika insatser som har som syfte att leda till studier eller arbete i framtiden.

Vilka är KAA-teamet?

Vi som jobbar med uppdraget är ett team som består av samordnare, coacher och kurator.

Så hjälper vi dig

Kontakt och information

Du kommer att bli kontaktad via brev, telefon, sms eller hembesök. Du kan givetvis också själv höra av dig till oss. Om du vill ha stöd från oss får du en personlig coach som tar kontakt med dig för att erbjuda ett första samtal. Till detta samtal får du gärna ta med dig en förälder (även om du är över 18 år) eller någon annan person som är viktig för dig. Vi pratar om vad vi kan erbjuda och du får berätta mer om dina förväntningar och behov och ställa frågor.

Kartläggning och handlingsplan

Efter det första samtalet träffar du din coach för kartläggning. Tillsammans gör ni en handlingsplan för hur du ska nå dina mål. Du får stöd av din coach under din fortsatta väg mot utbildning, arbete eller annan sysselsättning.

Kommunens ansvar – regelbunden kontakt med dig

Under den tid du omfattas av kommunernas aktivitetsansvar kommer vi att ha regelbunden kontakt med dig för att se att du får det stöd och den hjälp du behöver för att närma dig studier, arbete eller annan sysselsättning. Du omfattas av kommunernas aktivitetsansvar tills den dag du fyller 20 år, eller återupptar en gymnasieutbildning.

Håll oss informerade om din sysselsättning

Stödet är frivilligt men aktivitetsansvaret innebär att vi måste hålla oss informerade om din sysselsättning.

Ange din sysselsättning via detta formulär:

Anmäl din sysselsättning

Kontakta oss!

E-post: kaa@halmstad.se
Telefon: 079 098 44 21 (Samordnaren för KAA)

Eller fyll i dina uppgifter här så tar vi kontakt:

Kontakta oss på KAA! (formulär)