• Halmstads webbplatser

För dig som är 16–19 år och inte går på gymnasiet

Har du hoppat av gymnasiet, eller aldrig börjat? Har du gått ut gymnasiet, men saknar gymnasieexamen? Du vill komma igång, men vet inte med vad och hur? På Navet kan få hjälp med att börja studera igen, komma igång med att söka jobb, praktik eller annan aktivitet.

Vad kan jag få för hjälp?

Du som är under 20 år och inte går i gymnasiet, eller du som avslutat gymnasiet utan examen, omfattas av något som kallas kommunernas aktivitetsansvar, (KAA). Detta innebär att du har rätt till stöd och hjälp med att börja studera, söka jobb, praktik eller hitta en aktivitet. Detta stöd kan du få på Navet.

Vi som jobbar på Navet är ett team som består av samordnare, coacher och kurator.

Hos oss kan du:

  • Få stöd som anpassas efter dina behov och din hälsa.
  • Ta reda på vad du vill göra i framtiden och hur vägen dit kan se ut.
  • Skapa en plan som tar hänsyn till dina mål, intressen och drömmar.
  • Få rådgivning, coaching och vägledning.
  • Delta i olika aktiviteter som handlar om bland annat motivation, praktik, hälsa, studier.
  • Träffa andra i samma situation. Många ungdomar går igenom utmaningar och här finns stöd både enskilt och i grupp, om du vill.

Kartläggning och handlingsplan

Om du önskar stöd från oss så träffar du din coach för kartläggning. Tillsammans gör ni en handlingsplan för hur du ska nå dina mål.

Kontakta oss!

E-post: kaa@halmstad.se
Telefon: 079 098 44 21 (Samordnaren för KAA)

Eller fyll i dina uppgifter här så tar vi kontakt:

Kontakta oss på KAA! (formulär)

Detta händer efter att du kontaktat oss

Du kommer att bli kontaktad via brev, telefon, sms eller hembesök. Du kan givetvis också själv höra av dig till oss. Om du vill ha stöd från oss får du en personlig coach som tar kontakt med dig för att erbjuda ett första samtal. Till detta samtal får du gärna ta med dig en förälder (även om du är över 18 år) eller någon annan person som är viktig för dig. Vi pratar om vad vi kan erbjuda och du får berätta mer om dina förväntningar och behov och ställa frågor

Kommunens ansvar – regelbunden kontakt med dig

Under den tid du omfattas av kommunernas aktivitetsansvar kommer vi att ha regelbunden kontakt med dig för att se att du får det stöd och den hjälp du behöver. Du omfattas av kommunernas aktivitetsansvar tills den dag du fyller 20 år, eller återupptar en gymnasieutbildning.

Håll oss informerade om din sysselsättning

Stödet är frivilligt men aktivitetsansvaret innebär att vi måste hålla oss informerade om din sysselsättning.

Ange din sysselsättning via detta formulär:

Anmäl din sysselsättning

Navet - en del av Ung Framtid

Navet är en del av projekt Ung Framtid som finansieras av europeiska socialfonden. Projektet pågår mellan september 2023 till augusti 2026.

Projektets mål är att få unga som varken arbetar eller studerar att utvecklas utifrån sina egna förmågor och närmar sig arbete och/eller studier. Det långsiktiga målet är att minska ungdomsarbetslösheten.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.