• Halmstads webbplatser

Vattnet tillbaka i Getinge

Alla boende i Hörsås har nu åter vatten i sina kranar. På måndagen misstänkte vi en vattenläcka i Getinge, men efter felsökning visade det sig att det var en påfyllning av en branddamm som orsakat störningen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se