• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Trottaberg, Halmstad

Vattenläcka på Sandhamnsvägen, Trottaberg.

Vattentank kommer att placeras i korsningen Sandhamnsvägen/Skogsvägen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se