• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Steninge och Haverdal, Halmstad

Just är det en större vattenläcka väster om Särdal som påverkar vattenleveransen till bl.a. Steninge och Haverdal. Vi arbetar med att stänga ner läckan så att vattentrycket kan byggas upp igen och matas via andra ledningar under tiden läckan åtgärdas.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se