• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Söndrum: Enplansvägen 11-28 samt Västergårdsvägen 9 & 11, Halmstad

Det har uppstått en vattenläcka som påverkar vattenleveransen för rubricerade adresser.

Arbete pågår med att åtgärda detta. När vattnet kommer åter kan det till en början vara grumligt och/eller missfärgat. Detta avhjälps genom att spola med kallvatten i upp till 30 minuter.
Vattentank kommer att placeras ut i krysset Enplansvägen/Ängsvägen

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se