• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Mellbystrand med omnejd, Laholm

Just nu upplever ett flertal boende i Mellbystrand med omnejd ett lägre vattentryck. Vi arbetar med att justera detta och att de boende kommer att uppleva ett mer nprmalt vattentryck under dagen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se