• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Mästocka området, Halmstad


Nu fungerar vattenförsörjningen igen.

Då vi har tekniskt problem med vattenleverans område Mästocka, pågår ett arbete med och lösa detta.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se