• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Arkitektgatan, Rotorp, Halmstad

Vattenläcka på Arkitektgatan 1/3 vilket påverkar fastigheterna på Arktitektgatan 1, 3, 4, 5, 6 & 8 som kommer att vara utan vatten tills att vattenläckan är åtgärdad.

Efter åtgärden finns risk för att vattnet kommer att vara brunt/grumligt samt med en del luft i sig. Detta är ofarligt och fås bort genom att spola en stund.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se