• Halmstads webbplatser

Vattenläckor i Skummeslöv

Vi har två vattenläckor i Skummeslöv vid stranden. Berörda fastigheter är informerade.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se