• Halmstads webbplatser

Vattenläcka på Alet, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka på Alet i Halmstad. Det är 19 fastigheter på Nyåkersvägen som är berörda. Vatten kommer att finnas i en tank som ställs utanför husnummer 9-10.
Läckan beräknas kunna åtgärdas under dagen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se