• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Vilshärad

Vi har en vattenläcka i Vilshärad. Läckan är nu nedstängd. Arbetet med att laga läckan har påbörjats och beräknas vara slutfört under dagen. 6 fastigheter är berörda.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se