• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Veinge

Vi har en vattenläcka i Veinge och läcksökning pågår. Detta medför att vissa abonnenter kan få sämre tryck i kranen eller inget vatten alls under kortare perioder under dagen.

Dricksvatten kan hämtas på Solhemsvägen 14 under tiden störningen pågår.
Efter störningen kan vattnet upplevas brunt och/eller grumligt. Detta är ofarligt och åtgärdas genom ordentlig genomspolning.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se