• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Sandhamn

Vi har en vattenläcka i Sandhamn i Halmstad. Flera fastigheter på Sandhamnsvägen är berörda. En vattentank är utplacerad i korsningen Sandhamnsvägen-Skogsvägen. Vattenläckan beräknas kunna vara lagad under kvällen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se