• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Oskarström

Vi har en vattenläcka på tryckavloppsledningen från pumpstationen på Brogatan i Oskarström och vatten trycker upp i Nissan strax utanför stationen. Läckan har lokaliserats i den del av ledningen som löper under Nissans botten vilket medför att ledningen är komplicerad att laga. Ledningen är nu provisoriskt lagad och en långsiktig lösning planeras.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se