• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Gullbranna

Vid har en vattenläcka i Gullbranna. Fastigheter på Dillvägen, Mejramsvägen och Galleredsvägen kan vara berörda. Vattentank där berörda hushåll kan hämta vatten är placerad vid Mejramsvägen 8.
Arbetet med att laga läckan är påbörjat.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se