• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Åled, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område. Prästhögsvägen 1 till 19 Vattentank placeras vi Prästhögsvägen 8.Arbetena med att laga läckan påbörjas under söndags eftermiddagen.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se