• Halmstads webbplatser

Vatten i Laholm, Skottorp, Våxtorp, Laholms Kommun

Uppd. 220506, kl 19:50:

Läcka hittad vilket innebär att alla kunder bör ha sitt vatten tillbaka förutom Plöjarevägen 1, 3, 5, 6A-D, 8A-H, 10A-E, 12A-E i Skottorp. Brandpost finns utanför Plöjarevägen 7 där dricksvatten finns att hämta.

Just nu har vi en störning i vattenleveransen som kan innebära att man har lågt eller inget vattentryck. När vattentrycket återgår till det normala så kan vattnet vara missfärgat vilket medför att en kortare tids spolning kan vara nödvändig. Tänk på att inte spola mer än nödvändigt!

OBS!!
Vattnet kan vara missfärgat men ofarligt att dricka.

Felsökning pågår.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se