• Halmstads webbplatser

Släckt Trafiksignal i korsningen Wrangelsgatan / Karl Ifvarssons gata, Halmstad

Två nerkörda trafiksignalsstolpar som gör att signalen är släckt.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se