• Halmstads webbplatser

Renspolning av vattenledningsnätet i Kvibille och Getinge

Pollex AB kommer att utföra renspolning av vattenledningsnätet på uppdrag av Laholmsbuktens VA under januari och februari. Syftet är att förebygga problem med missfärgat vatten.

Hur påverkas du som kund?
Under spolningsarbetets gång kan vattnet i början vara missfärgat i området. Missfärgningen är inte farlig, men undvik att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att du spolar kraftigt i kallvattenkranen till missfärgningen försvinner.
Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
Undvik även att använda tvätt- och diskmaskin måndag-torsdag mellan 08.00-16.00. Spola ur kranarna ordentligt innan du tvättar så att tvätten inte missfärgas. Informationsskyltar finns vid infarten till samhället.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Vill du ha mer information?
Kontakta Per-Arne Nilsson, Laholmsbuktens VA, 0705-48 00 33

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se