• Halmstads webbplatser

Promenadstråk mellan Åbriken och Frennarpsvägen avstängd

Från och med den 21 februari kommer promenadstråket mellan Åbrinken och Frennarpsvägen att vara avstängd.
Arbetet beräknas pågå under två veckor.

Syftet med arbetet är att både förstärka och bygga om stråket för att förbättra framkomligeten.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se