• Halmstads webbplatser

Markarbeten på lekplatsen Sagoängen

Från och med den 11 mars kommer det att göras markarbeten på Sagoängens lekplats. Det kommer att anläggas en trappa och ett nytt klätterberg.
Arbetet beräknas vara klart den 20 mars.


Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se