• Halmstads webbplatser

Läckan lagad. Vatten åter men kan till en början vara brunt och innehålla luft. Vatten och avlopp i Torsgatan 3, 5abc, 7 abc, Halmstad samt 4-11, Halmstad. Återställning av vägen kvarstår.

Läckan lagad. Vatten åter men kan till en början vara brunt och innehålla luftbubblor.
. En tappkran för färskvatten kommer att finnas placerad på Torsgatan 3.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se