• Halmstads webbplatser

Knäred - lågt vattentryck

Just nu har vi en störning i vattenleveransen som kan innebära att man har lågt eller inget vattentryck. Orsaken är ett tekniskt fel, åtgärd pågår och vattentrycket beräknas återkomma inom några timmar. Avvakta med att använda vattnet tills vi meddelar att trycket har återhämtat sig och våra spolpunkter är stabila. Dricksvatten kan ni hämta på vattentankstationen på Lagagårdsvägen 7, här finns livsmedelsgodkända fyra liters behållare för att hämta dricksvattnet i.

När vattentrycket återgår till det normala så kan vattnet vara missfärgat vilket medför att spolning är nödvändigt.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se