• Halmstads webbplatser

Gång-och cykelvägen mellan Halmstad och Simlångsdalen stängs av

Två broar längs gång-och cykelvägen mellan Halmstad och Simlångsdalen (den så kallade Banvallsleden) kommer att rivas och ersättas med nya.
I anslutning till arbetena kommer gång- och cykelvägen mellan Marbäck och Skärkered tillfälligt vara avstängd.
Vid västra bron kommer gående och cyklister ledas om via väg 647 söder om Fåglasjön.
Vid östra bron stängs gång-och cykelvägen utan möjlighet att ledas om.
Avstängningen kommer att gälla från 4 mars.

Västra bron planeras öppnas för gående och cyklister igen fredagen den 3 maj.
Östra bron planeras att preliminärt öppna fredagen den 24 maj.

Det kan förekomma skarpa kanter vid vägen fram till vägen har asfalter

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se