• Halmstads webbplatser

Gallring av skog omkring golfbanan i Tylösand

Under februari månad kommer skogen i Tylösand att gallras (skogen omkring golfbanan utmed Kungsvägen).
Skogen gallras på grund av att träden blivit äldre, högre och trängs. Vissa träd behöver därför tas bort så att kvarvarande skog kan växa och bli än äldre, få en större grön krona och därigenom bli grövre och mer långlivade.
I vissa fall tas också äldre träd bort för att ge plats åt yngre.

På grund av risk för fallande träd måste allmänheten hålla sig borta från maskinerna. Detta med ett säkerhetsavstånd på minst 70 meter.
Det är farligt att vara nära maskinerna och frågor hänvisas till Halmstads kommun via telefon eller epost och inte maskinpersonalen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se