• Halmstads webbplatser

Dåligt tryck i kranen för vissa boende i Tönnersjö

Vi har fått information om att vissa kunder som bor i Tönnersjö samhälle har dåligt tryck i kranen. Felsökning pågår.
Uppdatering 231208: Felkällan lokaliserad och isolerad. Detta borde innebära att trycket i kranarna är tillbaka. Åtgärd planeras till måndag 231211. Tönnersjö Hultabo 471-474 kommer att få avbrott på vattenleveransen under tiden åtgärden utförs under måndagen 2023-12-11. Tappa upp dricksvatten inför detta.

Uppdatering 231129: Vi har fortsatta problem med att lokalisera felkällan och arbetar tillsammans med externa entreprenörer för att hitta problemet.
Uppdatering 231206: Det har visat sig vara flera felkällor som påverkar trycket i kranarna negativt. En felkälla är hittad och åtgärdad med åtminstone en felkälla är hittad men området där den finns är stort. Det är en ny insats inplanerad till fredagen 231208 med externa parter för att hitta en mer exakt position. Efter detta kan felkällan förhoppningsvis åtgärdas men tiden är osäker och till vissa delar väderberoende.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se