• Halmstads webbplatser

Begränsad framkomlighet på Karlsrovägen

På grund av fräsningsarbeten kommer Karlsrovägen, mellan Kundvägen och Kometvägen, ha begränsad framkomlighet mellan klockan 20.00-06.00 från kvällen 28 september till och med morgonen 30 september.
Trafiken kommer att regleras med hjälp av flaggvakt alternativt lotsbil. Välj om möjligt alternativ väg.


Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se