• Halmstads webbplatser

Begränsad framkomlighet mellan Östergårdsskolan och Wrangelsleden på grund av avloppsras

Framkomligheten är begränsad från Östergårdsskolan ner mot Wrangelsleden på grund av ett avloppsras. Om möjligt välj annan väg. Arbetet är påbörjat.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se