• Halmstads webbplatser

Begränsad framkomlighet för bil-, gång- och cykeltrafik utmed Västervallsvägen

På grund av byggnation av ny bro är det begränsad framkomlighet utmed Västervallsvägen den 15 mars- 14 juni.
Gång- och cykeltrafik kommer att ledas förbi arbetet under järnvägen. Bilar får köra under bron i en riktning i taget med hjälp av trafiksignal.

Bilväg och gång- och cykelväg kan behövas stängas av tillfälligt under kortare perioder. Exakta datum går inte att säga då det avgörs under arbetes gång.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se