• Halmstads webbplatser

Asfaltering Nymansgatan

Under arbetet kommer gatan vara öppen för trafik, men med begränsad framkomlighet. Samt omledning inom parkeringsplatserna.

Tidplan:
26-31 augusti, förarbeten inför asfaltering
1 september, asfaltering

Tidplanen kan komma att justeras vid dåligt väder.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se