• Halmstads webbplatser

Arbete vid Östra stranden, Gröningen

På Gröningen, Östra stranden, pågår ett arbete med att dra fram el, vatten och avlopp för att underlätta anslutningen för tillfälliga verksamheter som till exempel bastu, kiosk eller liknande. I samband med detta kommer även belysningen på området att kompletteras. Arbetena beräknas pågå under september månad och kan bidra till vissa störningar.


Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se