Furets förskola har en stor och fin utegård. Barnen vistas ute varje dag, det finns tillgång till stora gräsytor, cykelslingor, klätterträd och buskage. Förskolan består av avdelningarna Björken, Lönnen och Eken med barn i åldrarna 1-5 år. Åldrar på avdelningarna kan variera från år till år beroende på hur barnkullarna ser ut, men grundtanken är en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar.

Hitta hit

Adress:
Videvägen 38, 302 23 Halmstad