Om förskolan

Lokes förskola är en nyrenoverad förskola i Frösakull, anpassad efter barns behov. Förskolan har en vacker utemiljö där barnen möts av spännande utmaningar.

Avdelningar

På förskolan finns idag tre avdelningar öppna:

  • Snäckan med barn som är 3–5 år
  • Solen med yngre barn som är 1–3 år
  • Stjärnan med yngre barn som är 1–3 år
  • Pärlan med blivande skolbarn som är 5 år

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i ett lugnt område, men närhet till både skog och hav. Frösakullsskolan ligger granne med förskolan.

Förskolegården är skyddad av uppvuxna träd som skapar god skugga under sommarveckorna samtidigt som det ger barnen möjlighet till spännande lek och till att få följa årstidsväxlingarna.

Så arbetar vi – pedagogik

Varje dag är ett lärande för både barn och pedagoger eftersom vår vision är att vi lär av och med varandra. Detta innebär att vi som pedagoger aldrig ser oss som fullärda, utan att vi varje dag kan lära oss något nytt tillsammans med barnen.

På Lokes förskola arbetar vi medvetet med att utforska leken, matematik, språk och teknik i vardagen. Vår förskola ligger nära skog och hav som vi utnyttjar i vår verksamhet.

Genom hypoteser så tillämpar vi ett förhållningssätt där barnen lär sig att ta ett eget ansvar, bli kreativa och självständiga individer som vill, kan och vågar göra på sitt sätt. Vår uppgift är att låta barnen få tillfälle att prova själva, våga ta ansvar samt våga dela med sig av sina tankar och funderingar.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Förskolan har ett kök där den varierade maten lagas av två duktiga kockar.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Tänk på att kläderna ska vara anpassade efter rörelse och lek. För de mindre barnen kan det vara bra att kläderna är, för barnen, lätta att ta på och av.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.