• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Lärkans förskola ligger i Getinge samhälle, bredvid ett grönområde med närhet till såväl natur som till skola och bibliotek. Förskolan har barn i åldrarna 1–5 år. Välkommen till Lärkans förskola!

Avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Avdelningarna heter Grodan, Myran, Nyckelpigan och Humlan. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna.

Utemiljö och närmiljö

På förskolan är vi stolta över vår fina utemiljö. Vi har en stor gård med härlig grönska och många möjligheter till pedagogiska lekar och aktiviteter. Gården är nyrenoverad och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen utomhus.

Så arbetar vi – pedagogik

Lek och olika lärmiljöer

Vi utgår ifrån varje barns erfarenheter och upplevelser när vi gemensamt formar vår verksamhet. I leken sker mycket av lärandet, därför ges det mycket tid till lek. För att få barnen engagerande, nyfikna och aktiva utmanar vi dem kontinuerligt med nya tankar och med olika sorters material.

Hos oss lär vi tillsammans genom att upptäcka, utforska och ställa hypoteser. I förskolan används olika lärmiljöer som skapande, bygg- och konstruktion, skogen, mm. Det är i de olika lärmiljöerna som barnen får kunskap och inspiration till leken och sitt lärande. Miljöerna är förändringsbara utefter temaarbetet i förskolan. Vi går ut i skog och mark regelbundet där vi utforskar naturen och använder oss av den för att arbeta med våra olika delar i läroplanen.

Vi synliggör lärandet och processerna för barnen, personalen och föräldrarna genom vår pedagogiska dokumentation. Dokumentation består av barnens egna tankar när de ritar och berättar, dels via papper och penna men även genom att använda IKT-verktyg som lärplattor och smart TV.

Normkritiskt förhållningssätt

Under föregående verksamhetsår har pedagogerna på Lärkans och förskola fortbildat sig i arbetet kring normer och normkritiskt förhållningssätt. Vi diskuterar kontinuerligt hur vårt bemötande mot barn och vuxna kan vara möjliggörande istället för begränsande. Vi har påbörjat ett förändringsarbete i hur vi utformar våra lärmiljöer och vad vi erbjuder i våra lärmiljöer i form av litteratur och lekmaterial. Vi vill att barnen ska få använda alla sina förmågor. Vi vill förändra och bredda normerna istället för att befästa dem som t.ex. stereotypa könsroller.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Vi vill bemöta alla barn utifrån de unika individer som de är. Vi ser olikheter som en tillgång. Vi vill att barnens upplevelse ska vara att de är lika mycket värda därför är vi noggranna att behandla dem på det sättet. Vi använder oss därför av ett inkluderande förhållningssätt. Vi använder oss av ordet olika istället för till exempel annorlunda eller onormal.

Övningsförskola

Lärkans förskola är en övningsverksamhet för blivande förskollärare från Högskolan i Halmstad. Detta innebär att vi under perioder har studenter i vår verksamhet.

Maten på förskolan

Frukost, lunch och mellanmål serveras på förskolan. Vi har en egen kock i köket som tillsammans med pedagogerna strävar efter att måltiden ska bli en positiv och pedagogisk stund som skapar nyfikenhet för det som serveras.

Se veckans matsedel

Vi serverar inte läsk, godis, snacks och bakverk på förskolan. Köket serverar frukt och grönsaker i stället för glass och kakor vid festliga tillfällen

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på perioden.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, så fort som möjligt och helst innan klockan 14.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Inga egna leksaker

Egna leksaker ska stanna hemma. Det blir lätt konflikter i barngruppen om barnen har med sig egna leksaker. Snutte och gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.