• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Suse förskola ligger i Getinge samhälle med närhet till natur, skola och bibliotek.

Avdelningar

Suse förskola har fyra avdelningar, Berget, Parken, Vallen och Bron, med barn i åldrarna 1–5 år.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan har en ny stor utegård väl utrustad för upplevelser och lek. Vi har nära till natur och skogsområden som vi använder oss av i vår pedagogiska verksamhet.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolans lärmiljöer

Hos oss lär vi tillsammans genom att upptäcka, utforska och ställa hypoteser. I förskolan används olika lärmiljöer som snickeri, skapande, bygg, skogen, lekplats mm. Det är i de olika lärmiljöerna som barnen får kunskap och inspiration till leken och sitt lärande. Miljöerna är förändringsbara utefter temaarbetet i förskolan. En dag i veckan är varje avdelning ute i skog och mark där vi utforskar naturen och använder oss av den för att arbeta med våra olika delar i läroplanen.

Pedagogisk dokumentation

Vi synliggör lärandet och processerna för barnen, personalen och föräldrarna genom vår pedagogiska dokumentation. Dokumentationen består av barnens egna tankar när de ritar och berättar, dels via papper och penna men även genom att använda IKT-verktyg såsom lärplatta, Smart-TV och datorer.

Föräldrasamverkan

Vi ser att ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och er föräldrar är en av hörnstenarna i en väl fungerande verksamhet. Det är viktigt att ni föräldrar känner delaktighet och möjlighet att påverka verksamheten. För att ge förutsättningar för det erbjuds bland annat Unikum, forum för samråd, utvecklingssamtal, föräldramöte och familjekvällar.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Övningsförskola

Suse förskola är övningsförskola för förskollärarstudenter från Högskolan i Halmstad.

Detta innebär att vi kommer att ha studenter hos oss med jämna mellanrum.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan får maten från Getingeskolans tillagningsskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introdukionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid det tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, helst senast klockan 14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Egna leksaker, godis och pengar

Egna leksaker, godis och pengar ska stanna hemma. Napp, snutte eller gosedjur kan kännas tryggt att ha med. Det är bra om även nappar och snuttefiltar är namnade.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.