• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Välkomna till Aleskogens förskola som ligger intill Alets naturreservat och som ingår i Natura 2000. Bara en kort promenad bort ligger även västra stranden. Dessa platser ser vi som naturliga lärmiljöer där våra pedagoger tillsammans med barnen regelbundet utforskar miljön för att ge barnen förutsättningar att vara nyfikna och få lust till att leka och lära i närområdet. Vi vill skapa varje barns bästa förskola – varje dag!

Avdelningar

På Aleskogens förskola finns åtta olika avdelningar, fyra för de äldre och fyra för de yngre.

 • Avdelningar 1-3 år: Rödhaken, Pilfinken, Blåmesen och Koltrasten
 • Avdelningar 3-5 år: Talgoxen, Ringduvan, Nötväckan och Bofinken

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger strax intill Alets naturreservat, bara en kort promenad från stranden.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolans vision

För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och våra ledord är: Välkomnande, delaktighet och glädje

Förskolan har nolltolerans mot kränkningar och ska vara en trygg lärande miljö fylld av glädje. Här ska alla känna sig sedda, delaktiga och respekterade för den man är. Vi ser olikheter som en tillgång.

Hållbar utveckling

Aleskogens förskola har tilldelats Skolverkets utmärkelse ”En skola för hållbar utveckling”. Detta innebär att vi arbetar med ett helhetsbegrepp kring hållbar utveckling där de tre dimensionerna miljö, social och ekonomi integreras i undervisningen. Vi vill på ett lekfullt sätt göra barnen nyfikna, delaktiga och förberedda för framtiden. Som en naturlig del av barnens dag erbjuds en balans mellan fysisk aktivitet och vila för att bidra till en hälsosam livsstil.

Undervisningen kan ske genom att leka rollekar, läsa böcker där olika livsvillkor tas upp, arbeta med barnkonventionen, skapa en relation till naturen genom att gå på upptäcktsfärd i närområdet, samtal om maten vi äter samt matsvinn, odla, källsortering med mera. För oss är det viktigt att barnen i samspel med andra utvecklas till hänsynsfulla individer.

Aktionsforskning

Vi arbetar med aktionsforskning som metod i vårt systematiska kvalitetsarbete. Aktionsforskning förenar pedagogerna i det praktiska arbetet och tar stöd i vetenskaplig kunskap för att utveckla och förbättra verksamheten. Aktionsforskning utmanar vårt sätt att förhålla oss och arbeta för att skapa bästa möjliga möte för lärande.

Våra lärmiljöer

Utformandet av lärmiljön handlar om så mycket mer än fysiska ytor, möbler och material. För oss är det lika viktigt med vårt förhållningssätt, vad vi tänker om barn, förskolan som plats och vår uppgift som pedagoger. Allt detta påverkar vad och hur vi tänker att en lärmiljö kan vara. Vi tar vara på barnens intressen och förändrar efter hand. Hos oss använder vi gärna material som inte har ett specifikt användningsområde (förutsättningslöst material) Detta tror vi bidrar till nyfikenhet, lust, kreativitet och utforskande. Genom att låta leken ta stor plats ger vi barnen förutsättningar till ett lustfyllt lärande under hela dagen.

Trivsel och trygghet

På Aleskogens förskola ska alla barn och vuxna bemötas utifrån sina förutsättningar och behov, och sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I förskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns beskrivet hur personalen arbetar för att förhindra att barn blir utsatta och hur arbetet ska följas upp. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg miljö.

Pedagogens roll

Hos oss arbetar vi som medforskande, engagerande och undervisande pedagoger som följer barnens intressen. Genom att också ta en ansvarsfull och ledande roll ger vi barnen nya erfarenheter och utmaningar

Information från förskolan till dig som vårdnadshavare

Information, lärloggar och veckobrev sker via lärportalen Unikum. Viss information och dokumentation om vad som händer på förskolan finns i avdelningarnas kapprum.

Maten på förskolan

All mat lagas på förskolan där vår kock serverar vegetarisk kost minst två gånger i veckan.

Se veckans matsedel

Måltider för de yngre barnen (plan 1)

 • Frukost: klockan 8.00
 • Lunch: klockan 11.15
 • Mellanmål: klockan 14.15

Måltider för de äldre barnen (plan 2)

 • Frukost: klockan 8.00
 • Lunch: klockan 11.30
 • Mellanmål: klockan 14.15

Meddela oss ändrade tider

Om du av någon anledning har ändrade tider är det viktigt att ni meddelar förskolan innan klockan 7.30 så att vi hinner avbeställa lunch för ditt barn.

Nötter och mandel får inte förekomma på förskolan, på grund av risk för allergi.

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Innan det är dags för ditt barn att börja förskolan bjuder vi in dig som vårdnadshavare till en träff på förskolan. Du får besöka den avdelning som ditt ska gå på. Du får även träffa personalen som presenterar Aleskogens förskola och avdelningens arbete och annat som är bra att veta innan inskolningen börjar för ditt barn.

Aleskogens förskola arbetar med individanpassad inskolning, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på inskolningsperioden. Vi har ett grundschema men gör upp en plan tillsammans med dig efter barnets behov.

Om barnet använder blöjor, napp eller snutte tar du med detta till inskolningen. Verksamheten kommer till viss del att bedrivas i utomhusmiljö, därför är det viktigt att du även tar med ytterkläder anpassade efter årstiden samt extrakläder. Vid behov av specialkost är det viktigt att du informerar personalen om detta så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för inskolning. Det kan ta kortare tid men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Efter ungefär två månader erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi samtalar om barnets första tid och dina förväntningar på förskolan.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

 • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
 • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
 • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
 • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunch erbjuds de yngsta barnen en sovstund eller vila. Barnen sover inomhus på madrass. På avdelninarna för de äldre barnen erbjuds vila eller återhämtning genom bland annat avslappning, yoga och lässtund.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack eller hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal och föräldramöte erbjuds en gång per läsår.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.