• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Förskolan ligger i natursköna Haverdal, där både gård och omgivningen runt oss lockar till äventyr och lek.

Avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar. Ekorren och Kotten tar emot barn i åldern 1–3 år och Tallegren och Granen tar emot barn 2–4 år.

Ekorren, Granen och Tallegren finns i det stora huset, Kotten i ett närliggande hus.

Öppning och stängning sker i stora huset.

Vi samverkar mellan avdelningarna för att barnen skall bli trygga med både kompisar och alla pedagogerna på förskolan.

Utemiljö och närmiljö

Vi har en stor härlig gård som bidrar till mycket rörelseglädje och fysisk aktivitet. Här finns mycket att upptäcka tillsammans, en härlig grillplats, odlingslådor och många olika lärmiljöer.

I närområdet har vi tillgång till härlig skog, stora ängar och strand som också blir naturliga lärmiljöer där pedagoger och barn upptäcker, utforskar och upplever mycket tillsammans.

Så arbetar vi – pedagogik

Lärande pågår hela dagen

Vi arbetar med olika projekt där vi har ett undersökande arbetssätt och där vi pedagoger är medforskare. Vi ger barnen mycket utrymme för leken. I leken utvecklar barnen det sociala samspelet, språket och sin fantasi. Vi granskar ständigt vårt bemötande och förhållningssätt för att vi ska vara närvarande, tillåtande och nyfikna pedagoger med avstamp i vår pedagogiska fråga: Vem får man bli på vår förskola?

Gemensamt hälsofrämjande arbete i Haverdal

Haverdals förskolor och skola arbetar sedan flera år tillbaka med ”Hållbar utveckling”, kopplat till aktuell forskning om betydelsen av att skapa goda vanor för ett hållbart lärande, hos oss kända som "Tio goda vanor".

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola och tar emot studenter som får göra sin praktik hos oss under sin utbildning till förskollärare.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Det är viktigt för oss att vara en förskola där alla känner sig trygga. Vårt arbetssätt ger barnen utrymme att ta stor del i verksamheten. Vi försöker vidare anpassa förskolemiljön efter barnens behov, göra den tillåtande och tillgänglig vilket stimulerar deras självständighet.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Inskolningen hos oss är början på vårt samarbete!

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med inskolning. Den första tiden av inskolningen är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Inskolningen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på inskolningsperioden.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för inskolning. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Vi lyfter fram vikten av vila och återhämtning för alla barn. Att vila kan se väldigt olika ut och barnen får uppleva olika sätt.

Några exempel från verksamheten: De yngsta sover ute i sin egen vagn, en stunds gemensam högläsning, vila på madrass och lyssna på lugn musik eller att vara ute i naturen kan också ge möjlighet till vila.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.