• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Vår vision och pedagogiska idé bygger på att vi vill att alla barn ska få lov att förundras, känna att de lyckas och få möjlighet att ”få bli sitt bästa jag”.

Avdelningar

Åleds förskola består av 6 avdelningar som vi har delat in i yngre barn (1–3) år och äldre barn (3–5) år. Vi arbetar med utomhuspedagogik som ett förhållningssätt och har därför valt att döpa våra avdelningar till, Kulingen, Vågen, Lågan, Glöden, Droppen och Brisen.

Utemiljö och närmiljö

Vår förskola omges av en naturskön miljö, där vi har möjlighet att gå på äventyr, lära och förundras i samspel med naturen. Vi har flera gårdar som inspirerar till mycket lek och rörelse för barnen.

Så arbetar vi – pedagogik

Vi är en förskola där barnen ska få tillgång till undersökande, tillgänglighet, språkande, delaktighet och nyfikenhet som är våra värdeord och ligger till grund för det livet vi lever på förskolan. Det är den undervisning vi erbjuder och på det sätt vi tror att barn lär och inspireras.

Vi vill ge barnen goda förutsättningar att utveckla förmågorna: Leka, utforska, upptäcka, samarbeta, kommunicera, ansvara och reflektera. Vi värnar om en trygg miljö där alla ska trivas, ha roligt tillsammans och respektera varandra.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan.

Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med introduktion. Ni som vårdnadshavare är viktiga för ert barns första start in i förskolevärlden.

På Åleds förskolor har vi använt och arbetat fram en metod som kallas för föräldraaktiv introduktion. De första tre dagarna av introduktionen är du som vårdnadshavare med hela tiden.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare eller längre tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt.

Meddela oss dagen innan då ditt barn är friskt och kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis, pengar och leksaker stannar hemma. Snutte, gosedjur eller trygghetssak får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal om/tillsammans med dig och ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.