• Halmstads webbplatser

Om förskolan

På Kärlekens förskola är alla välkomna till ett gemensamt, lustfyllt lärande där olikheter ses som en tillgång. "Välkommen", "Tillsammans", "Glädje", "Förändring" och "100 språk" är fem värdeord som pedagogerna strävar mot i verksamheten.

Avdelningar

På förskolan finns fyra entréer som leder till de olika avdelningarna:

  • Blåshammar och Ängdala 1–3 år
  • Pålslyckan och Tornåkern 3–5 år

Utemiljö och närmiljö

Kärlekens förskola ligger i ett lugnt, naturnära område med närhet till andra förskolor samt skolor. Förskolan har en stor gård med olika miljöer där barn i alla åldrar kan leka och utforska tillsammans.

Så arbetar vi – pedagogik

Reggio Emilia-filosofin

Kärlekens förskola inspireras av Reggio Emilia-filosofin.

Inom Reggio Emilia-filosofin ses miljön som den tredje pedagogen. Den första pedagogen är barnet, den andra är pedagogen och genom att ha tydliga, inbjudande, tillgängliga och varierade miljöer, blir dessa pedagogiska och därmed den tredje pedagogen.

Vi utgår från barnen förmågor, behov och intressen

Pedagogens roll är att arbeta som en närvarande, lyssnande medresenär på barnet upptäcktsfärd. Genom att ställa nyfikna frågor utforskar och utvecklas barn och pedagog tillsammans. Vi lär av varandra, tillsammans kan vi mer. Vårdnadshavarnas delaktighet är en tillgång.

Trivsel och trygghet

Alla som befinner sig på förskolan ska känna sig välkomna, bli uppmärksammade och respekterade.

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på förskolan är spännande, men en stor förändring för både barn och vårdnadshavare. Introduktionen anpassas efter varje barns behov och vi introducerar barnen till verksamheten, där alla pedagoger är delaktiga

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon av pedagogerna när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Förskolans lärmiljöer erbjuder både lugna och aktiva sammanhang. De barn som behöver sova sover inomhus på madrasser och de som är vakna erbjuds lugnare aktiviteter.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Vi rekommenderar att namna alla personliga tillhörigheter, det underlättar både för vårdnadshavare och pedagoger. Vi ser helst att barnens egna leksaker stannar kvar hemma. Napp, snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för utvecklingssamtal en gång per läsår. Du kan också alltid säga till oss pedagoger om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.