• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Gullbranna förskola ligger vackert beläget i Gullbranna villaområde, söder om Halmstad. Våra avdelningar heter Hajen och Havet och finns i två separata villor, med cirka 400 meter mellan husen. Båda avdelningarna har barn i åldrarna 1–5 år.

Avdelning Hajen

Avdelning Hajen ligger i en enplansvilla med en gård som är under förvandling till en inspirerande lekmiljö. Villan ligger granne med en fotbollsplan och en ny fin lekplats.

Avdelning Havet

Avdelningen Havet ligger i en villa med två våningar. Den har en uppvuxen trädgård med fruktträd, bärbuskar och örtplantering. Utegården är inbjudande och inspirerar till lek och utmaningar.

Utemiljö och närmiljö

Vi har en vacker omgivning nära till hav, strandskog, Gullbranna naturreservat och flera fina lekplatser.

Så arbetar vi – pedagogik

På förskolan har vi en lärmiljö som är i ständig förändring beroende på vår barngrupp och vilket lärande vi arbetar med just nu. Barnen lär sig nya saker under hela dagen då vi arbetar för att barnens intresse ska vara i fokus.

Med vår närvaro som stöd skapar vi lekro där vi också väver in vår arbetsplan, Kommunens prioriterade mål och Skolverkets läroplan, såsom värdegrund, språk, motorik, matematik, naturkunskap, teknik med mera.

Förskolan präglas av en tillåtande miljö där barnen har inflytande över sin dag och kan växla mellan olika aktiviteter och mötesplatser där de utvecklas och utmanas i sin fantasi och kreativitet.

Vi arbetar aktivt med att innehållet på förskolan ska vara roligt, meningsfullt och spännande där barnen stimuleras att lära av och med varann genom att undersöka och urskilja olika fenomen och där alla kan känna sig viktiga. Allt vi gör inne går också att göra ute. Föräldrar till barnen på förskolan är alltid välkomna att föra fram idéer och inspiration.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Maten kommer från Trönningeskolan.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.