Om förskolan

Välkommen till Österängs förskola! Förskolan har sex avdelningar och en stor utegård med mycket utrymme för lek.

På Österängs förskola:

  • skapar vi förtroendefulla relationer med barn och deras familjer, barnets omsorg, utveckling och lärande är alltid i fokus.
  • erbjuder vi en rolig, trygg och lärorik undervisning i tillgängliga lärmiljöer. Tillsammans med era barn upptäcker och utforskar vi omvärlden med våra lådcyklar och förskolebussen.
  • skapar vi goda förutsättningar för barnens lek och lärande både på egen hand och tillsammans med andra barn och pedagoger.

Avdelningar och organisation

Förskolan består av tre fristående hus med två avdelningar i varje hus. Våra 1–4 årsavdelningar heter Lönnen, Linden och Tallen och våra 3–6 årsavdelningar heter Björken, Eken och Boken. Pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna för att kunna hjälpa varandra vid behov samt vid öppningar och stängningar.

Förskolans miljöer

Miljöerna inomhus förändras kontinuerligt för att stimulera barnens lärande och utveckling och för att skapa optimala undervisningsförhållanden. Vi har en stor utegård med mycket utrymme för lek, gården kan delas av för att anpassas för olika åldersgrupperna och behoven som finns.

Vi samarbetar med Naturskolan för att vidareutveckla vår utomhuspedagogik. Förskolan har tillgång till förskolebussen samt två lådcyklar, vilka används flitigt under veckorna. Med hjälp av dem kan vi utforska vårt närområde och vår stad.

Så arbetar vi – undervisning

Förskolans undervisning bygger på Halmstads kommuns vision, hemstaden, kunskapsstaden samt upplevelsestaden. Pedagogerna har utgått från barnens intresse och det har resulterat i följande undervisningsteman på förskolan.

  • Kunskapsstaden – snäckor, vatten, hav, sjöar och ån Nissan samt dess invånare.
  • Hemstaden – respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
  • Upplevelsestaden – konstpromenaden, sagor och drama.

All undervisning genomsyras dessutom av ett språkutvecklande arbetssätt där fokus ligger på att skapa goda samtal, högläsning, användning av Polyglutt som är en inläsningstjänst och att benämna allt för att på så sätt bygga upp ordförrådet hos barnen.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Österängs förskola har förmånen att ha en egen kock som lagar fantastisk mat och bedriver måltidspedagogik. Schemalagda barn serveras frukost, lunch och mellanmål på förskolan.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack eller hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.