• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Välkommen till Österängs förskola! Förskolan har sex avdelningar och en stor utegård med mycket utrymme för lek.

På Österängs förskola:

 • skapar vi förtroendefulla relationer med barn och deras familjer, barnets omsorg, utveckling och lärande är alltid i fokus.
 • erbjuder vi en rolig, trygg och lärorik undervisning i tillgängliga lärmiljöer. Tillsammans med era barn upptäcker och utforskar vi omvärlden med våra lådcyklar och förskolebussen.
 • skapar vi goda förutsättningar för barnens lek och lärande både på egen hand och tillsammans med andra barn och pedagoger.

Avdelningar och organisation

På Österängs förskola finns tre fristående hus med två avdelningar i varje hus. Vi har 1–4 årsavdelningar som heter Lönnen, Linden och Tallen, samt 3–6 årsavdelningar som heter Björken, Eken och Boken. Pedagogerna samarbetar nära mellan avdelningarna och hjälper varandra vid behov, inklusive vid öppning och stängning. Vår specialpedagog finns på Österängs förskola två dagar i veckan för att, bland annat, handleda pedagogerna.

Vi är övertygade om att vårdnadshavare som känner sig välkomna lämnar sina barn på förskolan med en trygg känsla. Därför är ett av våra utvecklingsområden att skapa goda relationer med familjerna.

Förskolans miljöer

Miljöerna inomhus förändras kontinuerligt för att skapa optimala undervisningsförhållanden som stimulerar barnens lärande och utveckling. Vi har en stor utegård med mycket utrymme för lek, gården kan vid behov delas av för att anpassas för olika åldersgrupper. Förskolan har tillgång till två lådcyklar, vilka används flitigt. Med hjälp av dem kan vi utforska vårt närområde och vår stad.

Så arbetar vi – undervisning

Pedagogerna utgår från barnens intresse när avdelnings projekt startas upp och i år arbetar avdelningarna med följande projekt: Vi lär med Kråkan och Mamma Mu, naturvetenskap med fokus på myror, våga vara snäll med Pelle Svanslös, språkutveckling genom Babblarna samt Kompisböckerna med Kanin och Igelkott.

På Österängs förskola möts barnen av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi undervisar och arbetar med följande insatser:

 • Daglig bokläsning där pedagogerna förstärker barnens språkinlärning genom Polyglutt, flanosagor, rekvisita samt dramatisering.
 • Kapprumsbibliotek finns på varje avdelning och böckerna uppdateras kontinuerligt i samarbete med biblioteket.
 • Förskolan använder estetiska uttrycksformer såsom sång, musik, skapande och dans för att barnen ska möta många olika vägar till språkinlärning.
 • Förskolan kartlägger barnens modersmål vid introduktionssamtalet och vårdnadshavarna ses som en språklig resurs. Polyglutt introduceras vid introduktionssamtalen.
 • ”Lärvägg” finns på alla avdelningar och är ett viktigt samtalsredskap i interaktion mellan barn och mellan pedagoger och barn.
 • Förskolan använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) för att möjliggöra alla barns rätt till kommunikation

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Österängs förskola har förmånen att ha en egen kock som lagar fantastisk mat och bedriver måltidspedagogik. Schemalagda barn serveras frukost, lunch och mellanmål på förskolan.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

 • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
 • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
 • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
 • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack eller hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.