• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Holms förskola har profilen hälsa, natur och rörelse. Välkommen, glädje, tillgänglighet, utforskande och tillsammans är fem begrepp som pedagogerna strävar mot i verksamheten.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar:

  • Skattagården för de yngre barnen
  • Furugården och Frisagården för de äldre barnen.

Barnen träffas i olika konstellationer mellan avdelningarna under dagen för att lära av varandra.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i en ekbacke med skogen på andra sidan staketet och en lekplats ett stenkast ifrån. Den varierade miljön ger många möjligheter till rörelse i olika former

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolans profil hälsa, natur och rörelse genomsyrar arbetet tillsammans med barnen då vi ofta är ute skogen och använder vår egna gymnastiksal.

Trivsel och trygghet

Alla på Holms förskola ska få möjlighet utvecklas, känna trygghet, värme, glädje samt respekt för den de är.

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Holms förskola har förstärkt mottagningskök vilket innebär att frukost och mellanmål tillagas på förskolan och huvudkomponenterna till lunchen tillagas på Norra utmarkens förskola.

All mat serveras vid en buffé på Torget där barnen äter alla måltider.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Vi använder föräldraaktivinskolning på Holms förskola vilket innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn tre dagar på förskolan för att sedan lämna barnet och finnas tillgänglig på telefon.

Men självklart så individanpassar vi varje inskolning så att det ska passa barnet och familjen.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen.. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

Meddela oss innan klockan 07.30

Eftersom vi beställer lunchen från en annan förskola är det viktigt att senast klockan 07.30 meddela om barnet är sjukt eller om det kommer tillbaka efter sjukdom.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Förskolans lärmiljöer erbjuder både lugna och aktiva sammanhang. De barn som behöver sova sover inomhus på madrasser och de som är vakna erbjuds lugnare aktiviteter.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker och andra personliga saker

Vi rekommenderar att namna alla personliga tillhörigheter, det underlättar både för vårdnadshavare och personal. Vi ser helst att barnens egna leksaker stannar kvar hemma. Napp, snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår. Du kan alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.