• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Fyllinge förskola har ljusa, öppna lokaler med en lustfylld lekgård utomhus. Förskolan ligger i östra Fyllinge i ett lugnt, barnvänligt villaområde med närhet till natur, grönområden och lekplatser.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar. Galaxen är en introduktionsavdelning och Vintergatan och Tellus är två äldrebarnavdelningar. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna.

Utemiljö och närmiljö

Förskolans gård är stor och lummig. Den ligger mitt i bostadsområdet i Fyllinge med närhet till bibliotek, kyrkan, skolan, övriga förskolor, lekplatser och Olofstorps djur och trädgård. Vi har tillgång till låd-elcyklar som gör det möjligt att utforska närmiljöer på ett spännande och tryggt sätt.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för alla barns lust att lära i ett livslångt perspektiv. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den ska erbjuda barnen en god pedagogisk utbildning och undervisning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans utbildning bygger på att barn möter andra barn och där man lär tillsammans och av varandra.

Digital kompetens

EU använder åtta nyckelkompetenser när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl i ett kunskapssamhälle, en av dessa är digital kompetens. På Fyllinge förskola är digitala verktyg en naturlig del av det dagliga lärandet och utforskandet för barnen. Pedagogerna har god digital kompetens och gör medvetna val i detta arbete. För oss är det viktigt att alla barn ska bjudas in till en digital värld av kvalitet, snarare än att erbjudas själva hårdvaran.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Det är viktigt med en god introduktion som är en start på en lång professionell relation, mellan barnet, barnets vårdnadshavare och pedagoger.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen lär sig barnet att vara på förskolan mer och mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på introduktionsperioden. Vi rekommenderar dock att du avsätter omkring två veckor för att vi tillsammans ska kunna utgå från ditt barns behov.

När överskolning sker mellan förskolans olika avdelningar görs det av personalen.

Information till dig som har barn hos oss

Meddelanden om aktiviteter, föräldramöten eller annat viktigt anslås i tamburen eller på Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan. Meddela oss också när ditt barn blir friskt, senast samma morgon som hen kommer tillbaka till förskolan. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en hel dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma.

Ditt barn ska ha minst en feberfri dag hemma. Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Ditt barn ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vi medicinerar generellt inte barn på förskolan med undantag för det som faller inom ramen för egenvård, det vill säga astma, allergi, diabetes med mera.

När du lämnar och hämtar ditt barn

Den vardagliga kontakten mellan förskola och hem är viktig för vår samverkan. Det är viktigt att vi inte pratar över huvudet på barnet utan tillsammans med det. Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan så att personalen vet vilka som har kommit och vilka som har gått hem. När vi arbetar i barngruppen vill vi vara närvarande och det kan göra att vi inte alltid har möjlighet att möta upp i tamburen vid lämning och hämtning. Ni är hjärtligt välkomna in och delta i det som pågår!

Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera och organisera verksamheten så att vi använder de resurser vi har på bästa sätt.

Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack eller hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

I Läroplanen står det bland annat att förskolans arbete ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det är därför viktigt att ni pratar med oss om det är något du funderar över. Du kanske behöver berätta om det hänt något särskilt som kan vara bra för oss att veta så att vi kan bemöta barnet utifrån dennes behov. Om tiden inte räcker till vid lämning och hämtning kan vi bestämma tid för samtal.

Vi erbjuder tid för utvecklingssamtal en gång om året då vi pratar om den utbildning och den undervisning ditt barn möter i förskolan och hur vi gör för att följa upp ditt barns utveckling och lärande. Tillsammans pratar vi om vad vi kan lägga till i utbildningen. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan. Ni har möjlighet att uttrycka era tankar och åsikter om vad som är viktigt för er både på kort såväl som på lång sikt.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.