• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Förskolan ligger centralt i Halmstad med närhet till både skog, strand, bibliotek och lekplatser. Vårt arbetssätt att arbeta gemensamt gör att vi kan utnyttja hela förskolan, vilket erbjuder barnen härliga lärmiljöer som inbjuder till många olika slags lekar.

Avdelningar

På Västanvindens förskola har de äldre barnen sin hemvist på Månen och de yngre barnen sin hemvist på Solen. Vi arbetar gemensamt under hela dagen och barnen möter varandra i olika gruppkonstellationer och åldrar. Vi vill stärka Vi-känslan i hela huset genom att även mötas i olika gruppkonstellationer ute tillsammans med Guldfiskens allergiavdelning.

Guldfiskens allergiförskola

Guldfiskens allergiavdelning tillhör Västanvindens förskola. Här har pedagogerna kompetens och erfarenhet att ta emot i första hand barn med olika allergier.

Avdelningen har som krav att barn, vårdnadshavare och pedagoger som vistas på Guldfisken inte ska vara rökare, ha djur eller använda parfym.

Utemiljö och närmiljö

Västanvindens förskola har en stor härlig gård som sträcker sig runt hela förskolan. Här finns både gungor, kompisgunga, sandlådor, klätterställning och mycket plats för barnen att röra på sig och leka.

Vi är ute varje dag, oavsett väder och årstid. Förskolan ligger nära både skog, strand, bibliotek och lekplatser, vilket vi ser som en tillgång för barnens utforskande och lärande.

Så arbetar vi – pedagogik

I vårt arbete med barnen vill vi väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi värdesätter en utmanande, tillåtande miljö, där lärandet sker genom glädje och delaktighet. Lärandet sker under hela dagen där leken har stor betydelse. För oss är det viktigt att barnen i samspel med andra utvecklas till hänsynsfulla individer. Vi ser våra olikheter som en tillgång för varandra.

Västanvindens förskola har blivit utvald till övningsförskola, vilket innebär att vi kontinuerligt tar emot förskollärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Vi vill på detta sätt bygga broar mellan utbildning och pågående verksamhet.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden av introduktionen är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, pedagogerna och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på introduktionen.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon av pedagogerna när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet meddela oss detta.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta med barnets namn. Vi är ute varje dag i alla väder, därför behövs ytterkläder efter väder och årstid. Extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets korg.

Vila på förskolan

Efter lunch sover de barn som behöver sova ute i vagn, året om. Detta är gynnsamt för hälsan och ger barnen ett lugn. Det är ni vårdnadshavare som har ansvaret att se till att barnet har vad som behövs när hon/han ska sova, exempelvis filt, kudde, napp, gosedjur.

De barn som är vakna är indelade i läsgrupper. Vi använder olika former av läsande som exempelvis digitalt, flanosagor, leksagor, sagolådor med mera. Vi anpassar bokutbudet efter barngruppen, tema, språk och aktuella funderingar/händelser. Vi är medvetna kring hur vi samtalar kring händelser i sagornas innehåll.

 

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Leksaker, godis och pengar stannar hemma.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss pedagoger om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Pedagogerna på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon av oss pedagoger misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.