• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Förskolan har ljusa fina lokaler och tanken är att varje barn ska finna något som lockar dem till nyfikenhet och utforskande. En miljö med många mötesplatser för barns lek och lärande är viktig för oss. Vi erbjuder miljöer som inspirerar till skapande, språk och kommunikation, natur och teknik, kultur och rollek, samt matematik. Allt anpassat efter ålder och barns intresse.

Avdelningar

Förskolan har tre stycken entréer i olika färger. Dansen är gul, Konsten är grön och Musiken är blå.

  • Dansen: Avdelningarna Rytmen och Takten
  • Konsten: Avdelningarna Siluetten och Konturen
  • Musiken: Avdelningarna Basen och Diskanten

I varje entré finns två avdelningar för barn 1-3 år och två avdelningar för barn 3-5 år.

Utemiljö och närmiljö

På gårdarna finns till exempel klätterställningar, rutschkana, sandlådor och möjligheter till odling, rörelselek och vattenlek. Vi utforskar och lär även i vår närmiljö utanför gården. Förskolan gränsar till Linehedsparken som är ett stort grönområde.

Vi har även flera lådcyklar som snabbt kan ta oss en bit bort från förskolan. De äldsta barnen åker regelbundet med förskolebussen som ger möjlighet till undervisning och utforskande av platser längre bort från förskolan till exempel strandskogen i Lynga, Galgberget och Gården Ön.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolan är byggd utifrån tanken att människor utvecklas i mötet med varandra. Förskolan har tre stora torg där barn, pedagoger och familjer kan mötas i olika sammanhang. Miljön ska vara välkomnande och inspirerande.

Inspiration från Reggio Emilia

Vår verksamhetsidé bygger bland annat på de tankar vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föda kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Av naturen vill barn upptäcka, undersöka, veta, lära och förändra. Detta försöker vi förverkliga genom att uppmuntra barnen till självständighet och genom att ge barnen valmöjligheter.

Barnen är viktiga medborgare med rättighet att bli sedda och lyssnade på. Ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för vår verksamhet. Varje dag arbetar vi för att våra barn ska utveckla ett rikt, nyanserat språk och öka sin förmåga att kommunicera. I våra ateljéer får barnen möjlighet att pröva många olika material och olika sätt att uttrycka sig på.

Hållbarhet, hälsa och välbefinnande

Vi vill bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro genom att arbeta med hållbarhet, hälsa och välbefinnande. Med hållbarhet menar vi att involvera barn och pedagoger i processer där kunskap om ekologi, sociala och ekonomiska behov och förutsättningar leder till kola omtänksamma ställningstagande för människan i en hållbar värld.

Digitala verktyg som en naturlig del

Vi strävar efter att våra digitala verktyg ska bli en naturlig del i vår verksamhet och skapar en möjlighet att kontinuerligt förändra och förnya våra miljöer.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök. Våra två kockar lagar fantastiskt god mat och möter våra barn när de äter på torgen. De har hög kompetens och flera av våra barn äter specialkost.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.