• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Förskolan ligger naturskönt i Oskarström med gångavstånd till skridskobanan, furulundsbadet, skidbacke, biblioteket, skolor och centrum.

På förskolan är barnens upptäckarglädje och nyfikenhet i fokus och här tas barnens vetgirighet, vilja och lust att lära tillvara.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar, Solen, Månen och Stjärnan.

Barnen har sin hemvist på en avdelning men välkomnas att tryggt och fritt röra sig mellan de olika avdelningarna.

Här råder att gott samarbete och hela förskolans lärmiljö, såväl ute som inne, är till för barnen att få utforska, leka och lära i.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i Oskarström i närheten av villabebyggelse, andra förskolor och skolor. I närheten har vi naturen runt knuten så att barnen får möjlighet att tillsammans med pedagoger upptäcka och utforska skog och mark.

Så arbetar vi

Förskolans målbilder

Demokrati och kunskapsuppdrag:

  • Hos oss blir alla barn stimulerade och utmanade i sitt lärande
  • Hos oss lyssnar vi efter vilka upplevelser, erfarenheter och tankar barnen på olika sätt förmedlar

Lärandeuppdrag

  • Hos oss tar vi tillvara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära
  • Hos oss får barnen undra, prova och utforska

Verksamhetsutveckling

  • Hos oss kan vi beskriva hur vårt arbete får barnen att lära: vara vetgiriga, undra, prova och utforska.
  • Vi provar, utforskar och lär tillsammans.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en god introduktion.

Introduktionen kan se ut på olika vis och kommer att anpassas för att ge barnet en god start i förskolan. Förskolans pedagoger kommer att informera kring introduktionen och hur det går till. Då introduktionen anpassas utifrån det unika barnet kan längden på introduktionsperioden se olika ut. Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckor för introduktion.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Snutte och gosedjur tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.