• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Avdelningar

Förskolan har åtta avdelningar, Båten, Bryggan, Stranden och Vinden som är yngrebarnsavdelningar. Samt Klipporna, Horisonten, Vågorna och Havet som är äldrebarnsavdelningar.

Utemiljö och närmiljö

Strandvallen ligger centralt beläget nära Vallås centrum, med närhet till natur och våtmarker.

Så arbetar vi – pedagogik

Vi på Strandvallens förskola arbetar med mångfald som inriktning och allas lika värde. Strandvallens förskola är en mångkulturell mötesplats där alla barn ges möjlighet att lyckas och få möjlighet att bli sitt bästa jag. Vi arbetar aktivt med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) tillsammans med barnen, våra lärmiljöer och informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Välkomna hit och låt oss vara delaktiga att bygga grunden för ett livslångt lärande och för att ert barn ska få bli världsmedborgare!

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Förskolan har ett eget tillagningskök. Vi har ett hjärta på varje plan där barnen äter sina måltider. Vi har buffé för de äldre barnen.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en bra introduktion. Vi har föräldraaktiv inskolning, detta innebär att du som vårdnadshavare är aktiv med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 de första dagarna och sedan behöver du vara tillgänglig vid behov. Introduktionen är individanpassad vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt ska du meddela förskolan samt i appen så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma.

Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma. Vid maginfluensa stannar eventuella syskon hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning/diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla, viktigt att det finns blöjor tillgängliga till de barn som är i behov av detta.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. Barnen som sover ligger inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för utvecklingssamtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro, detta sker en gång om året. Har du behov att tala med oss i personalen så bokar vi gärna en tid.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.