• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Brogårds förskola ligger i utkanten av Snöstorp i ett lugnt, barnvänligt och trivsamt område med närhet till många trevliga grönområden. Förskolan har en stor och härlig utemiljö som inspirerar till lek, rörelse och aktivitet. Alla, både barn och pedagoger lär känna varandra och känner sig trygga tillsammans.

Avdelningar

På förskolan går det barn i åldrarna 1–6 år och vi arbetar med grundtanken att vi är ett arbetslag. De yngsta barnen är på en avdelning för sig framför allt under hösten, men får naturligtvis även vara med i de övriga lärmiljöerna på förskolan.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan har en stor och härlig utemiljö som inspirerar till lek, rörelse och aktivitet. Förskolan har närhet till många trevliga grönområden.

Så arbetar vi – pedagogik

  • Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid med fokus på socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
  • Vi vill skapa ett bra klimat där alla kan känna sig trygga, delaktiga, betydelsefulla och ha roligt.
  • Vi vill se att barnen bemöter varandra med respekt och är goda kompisar, genom att t.ex. själva bjuda in varandra i leken, låta flera vara med och dela med sig av material.
  • Vi strävar mot roliga och inspirerande lärmiljöer/materiel som passar det enskilda barnet. Detta innebär att vi utgår från barnens erfarenheter, behov och åsikter. Miljön ska, genom att vara öppen, inbjudande och innehållsrik, väcka barnens nyfikenhet att kunna argumentera, kommunicera och känna sig delaktiga. Genom leken får barnen ta vara på sin nyfikenhet, utforska, utveckla förståelse/empati, kommunicera, utmanas och samarbeta.
  • Vi ser vikten av att barnen ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och alla barns lika värde.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Maten kommer från Vallåsskolan.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila och vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.